Terug naar nieuws overzicht.

Welkom in de Nederlandse slavenmaatschappij

4 juli 2019

Het NRC bericht dat arbeidsmigranten in het Westland worden uitgebuit. Zo betalen ze niet alleen extreem hoge kosten voor de huur, maar hebben ze ook nog eens zeer slechte woonomstandigheden. In 2011 is hier al parlementair onderzoek naar geweest, maar sindsdien blijkt er weinig verandert.

NRC heeft veertien uitzendkrachten uit het Westland geïnterviewd. Hieruit concludeert het NRC dat deze uitzendkrachten geen vrijheid hebben en hun levenstandaard onder het Nederlandse gemiddelde ligt. De geïnterviewden geven bijvoorbeeld aan dat ze op de dag zelf pas te horen krijgen hoe laat ze de volgende dag moeten beginnen. Daarnaast krijgen ze bij sommige uitzendbureaus niet voor alle gewerkte uren uitbetaald. Als ze na zo’n dag zwoegen dan eindelijk thuis zijn, blijkt de situatie ook vrij waardeloos. Een arbeidsmigrant noemt als voorbeeld dat ze een grote deuk in het raam heeft. Dit zorgt voor veel tocht, maar het raam wordt maar niet gerepareerd. Over zulke zaken durven ze echter niet teveel te klagen, aangezien ze bang zijn hun werk of huis te verliezen. Velen kennen daarbij ook hun rechten niet en/of weten niet waar ze met hun klacht terecht kunnen. Hulpverleners die betrokken zijn bij de situatie spreken dan ook van ‘moderne slavernij’.

En net als je denkt dat de situatie voor hun niet erger kan worden, wordt het dat wel. Zo blijken uitzendbureaus ook huisregels op te stellen. In deze huisregels staan bijvoorbeeld dat er geen haren in het doucheputje mogen liggen. Wanneer deze er bij een controle van de huisbaas wel in blijken te liggen, wordt er een boete opgelegd. Deze boete wordt vervolgens ingehouden op het loon, wat uiteraard niet mag. Wat wel ingehouden mag worden op het loon zijn bijvoorbeeld de zorgverzekeringskosten. Het is namelijk verplicht voor arbeidsmigranten om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Uitzendbureaus nemen dit veelal op zich, door dit voor hun af te sluiten en in te houden. Hierbij is het dan wel van belang dat zij hun eigen zorgpasje krijgen, wat bij deze uitzendbureaus uiteraard ook niet gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsmigrant zich bij een ongeluk niet kan identificeren en daarom, ondanks dat die wel een zorgverzekering heeft, een veel hoger bedrag voor deze zorgkosten moet betalen.

Bij uitzendbureau hET gaan we dit tegen. Zo zijn wij geaccrediteerd door de Stichting Normering Flexwonen. Daarnaast checken wij onze huisvestingen door te controleren of alles nog naar behoren werkt. Bij hET is verder alles goed geregeld met betrekking tot de urendeclaratie, wat ook te zien is op de loonstrook. Op deze loonstrook staat verder gespecificeerd welke inhoudingen worden gedaan, zoals de huisvestingskosten en de zorgverzekering. Dit bedrag mag maximaal 25% van het bruto uurloon zijn. Om als werkgever te controleren of jouw uitzendbureau zich hieraan houdt, kunnen we adviseren om eens de loonstrook van uw uitzendkracht te controleren. Op die manier weet u precies welke inhoudingen waarom worden gedaan en of dit dus wel of niet mag. Heeft u twijfels hierover of heeft u als werknemer twijfels? Neem dan contact met ons op via 024-3888123 of mail ons op hetwerkt@uitzendbureau-het.com om te zien wat wij voor u kunnen doen.