Terug naar nieuws overzicht.

Was ik maar hoogopgeleid

4 juli 2019

Het FD rapporteert vandaag dat laagopgeleiden harder worden getroffen dan hoogopgeleiden in verband met de stijgende AOW-leeftijd. Dit komt allereerst omdat laagopgeleiden langer doorwerken en daarnaast omdat zij eerder ziek worden. Het eerder ziek worden heeft te maken met hun levensstijl. Deze is vrij ongezond, waardoor ze veelal kampen met bijvoorbeeld obesitas. Dit heeft een dalende levensverwachting tot gevolg. Daarnaast moeten zij langer werken in vergelijking met hoger opgeleiden, aangezien hoogopgeleiden meer verdienen. Hierdoor bouwen hoogopgeleiden meer pensioen op en kunnen ze dus ook eerder stoppen met werken. Desondanks wordt door beide groepen opgeroepen om de AOW-leeftijd niet verder dan 66 jaar te laten stijgen. Dit lijkt, zeker gezien de situatie die laagopgeleiden ervaren, logisch. Tegenklanken roepen echter dat werken juist gezond is, juist onder laagopgeleiden. Met het bereiken van de pensioenleeftijd bewegen zij namelijk minder, maar hun eetpatroon passen ze niet aan. De kans dat zij dan gezondheidsproblemen ervaren wordt dan veel groter vergeleken met de situatie waarin ze wel werkten. Het lijkt dan ook een goed idee om deze problemen aan te pakken, maar dit blijkt tot nu toe weinig opgeleverd te hebben. Het is echter nog lastiger om de AOW-leeftijd voor sommige groepen te verlagen. Dit komt omdat mensen die hun beroep als zwaar ervaren, niet per se onder deze definitie vallen. Wanneer je daarbij een MBO-opleiding hebt gevolgd, val je ook niet meer onder de noemer laagopgeleid.

Het blijkt dus erg lastig te zijn om dit proces verder in te richten. Wanneer er door het kabinet echter niets wordt gedaan, wordt er volgende maand weer gestaakt. We zijn dus erg benieuwd hoe zich dit verder ontwikkeld.