Terug naar nieuws overzicht.

Vooroordelen aangepakt

4 juli 2019

De angst is veelal dat arbeidsmigranten zich in Nederland vestigen en nooit meer weggaan. De cijfers laten echter een ander beeld zien. Zo blijkt dat in het tweede jaar de meeste migranten weer naar het land van herkomst gaan. Vier jaar later is zelfs 59% weer vertrokken. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Naast de angst dat arbeidsmigranten niet meer vertrekken, heerst ook vaak het idee dat het veelal om laagopgeleide werkers gaat. Het tegendeel blijkt echter waar. De cijfers van het CBS rapporteren namelijk dat bijna de helft van de groep kennismigranten zijn. Dit zijn dus hoogopgeleide mensen die met hun specifieke vakkennis, zoals specialistische kennis binnen de IT-sector, in Nederland gaan werken.

Deze punten laten zien dat de vooroordelen die veelal heersen dus onjuist zijn. Het lijkt daarom van belang om deze vooroordelen tegen te gaan. Hoe? Wij geven tips!

  • Laat mensen de test doen om te onderzoeken in hoeverre ze vooroordelen hebben en discrimineren.
  • Onderzoek welke vooroordelen iemand heeft en hoe deze verandert kunnen worden.
  • Stimuleer de samenwerking tussen verschillende etnische groepen. Dit bevordert de empathie waardoor vooroordelen worden verminderd.

En, zijn er ook echte afraders? Het belangrijkste is dat er niet benoemd wordt dat discriminatie erbij hoort. Hierdoor denken mensen namelijk dat het normaal is en zullen ze minder snel gemotiveerd zijn om aan hun eigen vooroordelen te werken.