De verkorte opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (Verzorgende IG) is een mbo niveau 3 opleiding. De opleiding volg je in de zorgpraktijk (BBL). Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met ervaring en vooropleiding in de zorg ontvang je vrijstellingen, waardoor je versneld de opleiding Verzorgende IG in 14 maanden kunt afronden.

hET beroep.

Als Verzorgende IG werk je in verschillende branches van de verpleging en verzorging; de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de kraamzorg. De doelgroep waaraan je ondersteuning en zorg verleent is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit: oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg, waaronder psychogeriatrische zorgvragers; chronisch zieken; volwassenen in klinische zorgsettingen; revaliderende zorgvragers; zorgvragers met een handicap; zorgvragers met psychiatrische problematiek; barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. De werkzaamheden hebben per branche een andere focus. Als VIG-er kun je zorgvragers stimuleren, begeleiden en ondersteunen bij handelingen. Maar je kunt handelingen ook overnemen als de zorgvrager en naastbetrokkenen dit niet zelf kunnen doen. Je hebt daarbij een adviserende, initiërende en begeleidende rol.

Met het diploma Verzorgende-IG heb je volop mogelijkheden om op verschillende werkgebieden aan de slag te gaan. Denk aan verpleeg- en verzorgingstehuizen, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg of een welzijnsinstelling.

Als VIG-er werk je vanuit een zelf opgesteld begeleidingsplan, zorgleefplan of ondersteuningsplan. Dit plan heb je gemaakt op basis van je inventarisatie van behoeften, wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Naast persoonlijke verzorging begeleid je hen bij wonen en welzijn. Je creëert een fijne woonomgeving voor de zorgvrager waar hij of zij zich maximaal thuis voelt. Je geeft voorlichting en advies over een gezonde leefstijl en de toepassing van hulpmiddelen. Daarnaast over de ziekte of handicap, inclusief de consequenties hiervan voor de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke zorg.

Bij al je taken werk je vanuit de gedachte dat de zorgvrager zelf de regie wil voeren over zijn of haar leven. Afhankelijk van de situatie geef je daarbij de juiste, noodzakelijke ondersteuning. Je werkt zelfstandig maar stemt de zorg regelmatig af met collega’s en derden van andere disciplines. Dit kunnen helpenden zorg en welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of sociaal-agogisch werkers zijn.

De opleiding.

De opleiding Verzorgende IG niveau 3 in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen- en Thuiszorg (VVT) richt zich op het uitvoeren van de zorg in een vertrouwelijke sfeer. Je leert een relatie op te bouwen met de zorgvrager en naastbetrokkenen. De zorg die je levert is ondersteunend aan de zorg die de zorgvrager en naastbetrokkenen zelf uitvoeren. Je leert de zelf- en samenredzaamheid te stimuleren. Je leert om de zorgverlening zo veel mogelijk aan te passen op de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Zo draagt je bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager.

Toelating.

Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De versnelde opleiding Verzorgende IG is bestemd voor studenten met een diploma Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma. Ook na een afgesloten EVC-traject op Helpende Zorg en Welzijn is het mogelijk om toegelaten te worden tot de opleiding Verzorgende IG. Je hebt wel minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op niveau 2 in de zorg nodig. Daarnaast moet je taal en rekenen op 1F-niveau zijn. De opleiding is te volgen in 4 verschillende steden; Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven. Daarnaast zijn er verschillende startdatums zodat je zelf kan kiezen wanneer het voor jou het beste uitkomt.

Direct solliciteren