De opleiding mbo-Verpleegkundige (voorheen mbo-V) is een verkorte mbo niveau 4 opleiding. De opleiding volg je in de zorgpraktijk (BBL). Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met ervaring in de zorg en een relevante vooropleiding ontvang je vrijstellingen, waardoor je bij Zorgcollege versneld de opleiding in 18 maanden kunt afronden.

hET beroep.

Als mbo-Verpleegkundige ondersteun je zorgvragers op verschillende manieren. Naast persoonlijke verzorging voer je verpleegtechnische handelingen uit en begeleid je een zorgvrager bij lichamelijke, psychosociale en/of maatschappelijke vraagstukken. Je stimuleert een zorgvrager om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Je geeft voorlichting en instructies. Als verpleegkundige niveau 4 werk je veelal zelfstandig. Dit geldt in het bijzonder in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen- en Thuiszorg (VVT). Je stemt de zorg af met collega’s uit andere disciplines, zoals helpenden, verzorgenden, artsen en andere medische en sociale zorgverleners.

Als mbo-Verpleegkundige word je opgeleid om in alle branches van de verpleging en verzorging te werken: ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Als verpleegkundige lever je in teamverband vraaggerichte intramurale en/of ambulante en/of semimurale zorg. De werkplek is wisselend en kan ook internationaal zijn. Op de werkplek kunnen zowel zorgvragers als hun zorgbehoeften snel veranderen. De doelgroep waaraan je zorg verleent, is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit: oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg, waaronder psychogeriatrische en somatische zorgvragers; chronisch zieken; revaliderende zorgvragers; zorgvragers met een handicap; klinische zorgvragers; zorgvragers met psychiatrische ziektes en/of stoornissen; barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen; kinderen en jeugdigen met potentiële of feitelijke gezondheids- of bestaansdreiging.

De mbo-verpleegkundige in de GGZ is er op gericht contact te maken en een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de zorgvrager. Je toont daarbij inzet, doortastendheid en volharding. Je weet jouw bemoeienis zo te doseren dat de zorgvrager bereid is informatie te verstrekken over problemen die hij ervaart in het dagelijks leven. Je hebt een niet-stigmatiserende houding en past jouw communicatie aan, aan de psychische gemoedstoestand van de zorgvrager. Je bent je bewust dat jouw betrokkenheid invloed heeft op naastbetrokkenen en zet zich in om het netwerk intact te houden en de leden van dat netwerk hun eigen rol te laten behouden. Opnames in GGZ-instellingen worden zwaarder, de mbo-verpleegkundige in de GGZ moet hier goed mee om kunnen gaan.

De opleiding.

Tijdens het theoretische deel van je versnelde opleiding Verpleegkunde, werk je in modules. Elke module wordt afgesloten met een toets of examen. De BPV-periode (beroepspraktijkvorming) is opgedeeld in twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase. In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk (BBL)- de basisvaardigheden die horen bij het vak van mbo-Verpleegkundige. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde vaardigheden worden tijdens in fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma mbo-Verpleegkundige niveau 4 van Zorgcollege

Toelating.

Toelating tot de opleiding Verpleegkundige vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding mbo-Verpleegkundige is bestemd voor kandidaten met een diploma Verzorgende-IG of een vergelijkbaar diploma. Heb je al een EVC-traject Verzorgende IG niveau 3 afgesloten? Mogelijk kun je dan ook toegelaten worden tot de versnelde opleiding mbo-Verpleegkundige, mits je minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op mbo niveau 3 hebt. Daarnaast moet je met taal en rekenen op 2F-niveau zitten.

Direct solliciteren