Deze opleiding is zo ingericht dat je één dag per week naar school gaat, de overige dagen werk je mee bij een zorginstelling. Doormiddel van deze combinatie kan je de theorie direct toepassen in de praktijk, in totaal duurt deze opleiding 6 maanden. Je hebt 22 lesdagen en loopt 384 uur stage bij een zorginstelling.

hET beroep.

Als Helpende Zorg en Welzijn dienstverlener niveau 2 ben je werkzaam in een stabiele werkomgeving. De werkzaamheden die je verricht zijn ondersteunend van aard en kunnen, afhankelijk van het type organisatie, zeer verschillend zijn. Je bent werkzaam voor een bedrijf of organisatie dat diensten verleent aan individuele zorgvragers of aan een groep zorgvragers. Dit kunnen zowel interne als externe zorgvragers zijn. Bijvoorbeeld facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken, (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, groepsaccommodaties, indoor- en outdoorcentra, sportverenigingen en sportaccommodaties. De doelgroep waarmee je te maken hebt is erg divers en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie.

Als beroepsbeoefenaar Helpende Zorg en Welzijn ondersteun je cliënten op diverse manieren. Naast persoonlijke verzorging begeleid je hen bij wonen en welzijn. Je creëert een fijne woonomgeving voor de zorgvrager waar hij of zij zich thuis voelt. Je ondersteunt hem of haar bij de keuze van activiteiten en het vervoer. Ook help je collega’s bij het organiseren van activiteiten zoals spel, recreatie en educatie.

Bij al je taken werk je vanuit de gedachte dat de zorgvrager zelf de regie wil voeren over zijn of haar leven. Afhankelijk van de situatie geef je daarbij de juiste, noodzakelijke ondersteuning. Op basis van een vastgesteld zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan stel je een planning op van jouw werkzaamheden. Op basis van die planning heb je regelmatig werkoverleg met collega’s, mantelzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de zorgvrager.

 

Opleiding.

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW) niveau 2 levert een bijdrage aan het primaire proces binnen bedrijven en organisaties. Als beroepskracht heb je oog voor dienstverlening, hospitality, gebouw en omgeving en kun je snel schakelen tussen deze onderdelen van het werk. Je leert flexibel in te spelen op wisselende situaties. Met een dienstverlenende instelling ontzorg je interne en externe betrokkenen van een organisatie/bedrijf. De medewerker Helpende Zorg en Welzijn staat ten dienste van het primaire proces van een organisatie en draagt op deze manier indirect bij aan het resultaat van de organisatie. De medewerker Helpende Zorg en Welzijn dienstverlener kan werkzaam zijn in diverse werkomgevingen en kan verschillende diensten verlenen.

Toelatingseisen.

De toelating voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleidingen. Daarnaast is het van belang dat je taal en rekenen op 1F-niveau is. De opleiding is te volgen in 4 verschillende steden; Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven. Daarnaast zijn er verschillende startdatums zodat je zelf kan kiezen wanneer het voor jou het beste uitkomt.

Direct solliciteren