Terug naar nieuws overzicht.

Uitzenden wel degelijk van meerwaarde

15 mei 2019

Op het congres Uitzendwerk. Meer dan werk alleen. werd de meerwaarde van uitzendwerk besproken. De meerwaarde wordt al snel duidelijk wanneer de cijfers bekeken worden. Zo zouden er zonder uitzendwerk 34.000 mensen werkloos zijn, wat de overheid 200 miljoen euro per jaar aan uitkeringen zou kosten. Nederland zou hierdoor 1.7 miljard euro mislopen. Daarnaast zou er sprake zijn van meer ongereguleerde vormen van flexibele arbeid en meer zwart werk. Met betrekking tot de ongereguleerde vormen, zouden er 106.000 extra ZZP’ers zijn en 80.000 oproepkrachten.

Uitzenden blijkt dus een belangrijke meerwaarde te hebben. Desondanks blijkt wel dat er nog wel winst te behalen valt. Zo rapporteert de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dat er meer geïnvesteerd moet worden in ‘uitzendwerk, goed werkgeverschap en werkzekerheid’. Zij pleiten dan ook voor meer kwaliteit, om de uitzendbranche verder te optimaliseren.