Terug naar nieuws overzicht.

Uitzendbureau hET is VCU gecertificeerd

19 oktober 2017

Uitzendbureau hET had na de oprichting in januari van dit jaar als doel om binnen het eerste jaar VCU gecertificeerd te zijn. Derhalve is ons team de afgelopen tijd druk bezig geweest met het oprichten van een VG-beheersysteem én met succes, aangezien wij op 17 oktober jongstleden de VCU certificering hebben behaald. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. De VCU is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde aannemers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

Is uw organisatie VCA gecertificeerd en is er behoefte aan flexibel inzetbaar personeel dan kunt u een beroep doen op de expertise van Uitzendbureau hET. Wij leveren vakkrachten die in het bezit zijn van een geldig VCA diploma of dragen er zorg voor dat de uitzendkrachten binnen 3 maanden een geldig VCA diploma behalen.