Terug naar nieuws overzicht.

Een overspannen arbeidsmarkt, wat nu?

19 februari 2018

Een overspannen arbeidsmarkt, wat nu?

‘Zoals CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zegt, ‘Het is heel duidelijk uit de cijfers blijkt dat de arbeidsmarkt aan het verkrappen is en hier en daar zelfs overspannen is.’ Onze operationeel directeur Rutger van Lee, wil hierbij aangeven dat de opdrachtgevers mee moeten bewegen met deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Minder keuze voor werkgever en meer voor de werknemer. Na de crisis jaren zijn de rollen nu omgedraaid. Voor mensen die nog geen baan hebben is het vinden van werk natuurlijk een enorme vooruitgang en wie wel al een baan heeft, heeft meer kans op verbetering. Vreemd is echter dat de lonen kwa stijging nog achterblijven. Het invullen van de vacatures wordt steeds lastiger en kan de economische groei stagneren. Voor snelle, ambitieuze groeiers in het MKB is het vinden en behouden van personeel nu een grote uitdaging. Wel zijn het juist deze bedrijven die de meeste nieuwe banen scheppen.

Voorheen werd de groei van MKB-bedrijven belemmerd door gebrek aan financieringsmogelijkheden. Bedrijven kunnen anno 2018 weer makkelijker geld lenen om te groeien. Nu staat de personele uitdagingen op nummer één met betrekking tot groei. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere wervings- en ontslagkosten voor personeel als bottleneck. Het ontzorgen, meedenken en het komen tot oplossingen moet de prioriteit zijn binnen elke uitzendonderneming. Momenteel ligt een grote uitdaging bij het creëren van kansen voor de kandidaten die het vak willen leren. Hierbij zijn extra opleiding en begeleiding steeds belangrijker.

Daarnaast de klant overtuigen van het vakmanschap van de arbeidsmigranten, ondanks dat de arbeidsmigranten bij vele opdrachtgevers al volledig zijn geïntegreerd, is er nog steeds een grote groep die de taal en eventuele afkomst als barrière zien. Zonder de komst van uitzendkrachten uit andere EU-landen en wellicht in de toekomst andere werelddelen zit er geen groei meer in de Nederlandse economie. Het creëren van kansen voor de uitzendkrachten door middel van omscholing et cetera en het openstaan voor vernieuwingen zijn van groot belang, iedere uitzendkracht heeft een potentieel!