Terug naar nieuws overzicht.

Onrust en onduidelijkheid in de Eerste Kamer

14 maart 2019

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn in de Eerste Kamer bijeen gekomen om de Wet Arbeid in Balans (WAB) te bespreken. Deze wet is gekomen als antwoord op de Wet werk en Zekerheid (WWZ), waarbij problemen uit deze wet opgelost zouden worden door de nieuwe wet. Kritiek hierop is echter dat de WWZ helemaal niet geëvalueerd is en het dus onverstandig is om zonder evaluatie de WAB in te voeren. Daarnaast zijn er allerlei veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals de toename van het aantal zzp’ers en flexwerkers. Welke invloed deze markt heeft wordt nu onderzocht door de commissie Regulering van werk.

Maar, waarom willen ze de WAB eigenlijk invoeren? De nieuwe wet is bedoeld om meer balans te brengen tussen uitzendkrachten en eigen personeel. Zo wordt het werken met tijdelijke contracten minder goedkoop en wordt de pensioenopbouw tussen deze groepen gelijk. Deze maatregelen zorgen ervoor dat payrollkrachten meer rechten hebben, maar de tegenpartij stelt dat de administratie voor werkgevers hierdoor een stuk complexer wordt. Ook wijzen zij op de risico’s van schijnconstructies (denk aan werken in verkapte loondienst als zzp’er) of het verplaatsen van arbeid naar goedkopere landen.

En, hoe nu verder? Tijdens de bijeenkomst waren allen eigenlijk vrij ingestemd: wachten op het advies van de commissie en de evaluatie van de huidige wet. Samenvattend zijn wij dan ook erg benieuwd naar de uitkomst.