Winst maken op de huisvesting?

Terug naar nieuws overzicht.
14 mei 2019

De inspectie SZW constateert dat uitzendbureaus de huisvesting steeds meer zien als een verdienmodel. De inspectie weet niet precies om hoeveel uitzendbureaus het gaat, aangezien de cijfers hiervan niet worden bijgehouden. Wel zien inspecteurs van de 150 controles bij 70% overtredingen als het gaat om de huisvesting.

De reden dat uitzendbureaus kunnen verdienen op de huisvesting, is omdat ze hierbij onder het minimumloon mogen zitten. Indien de huisvesting namelijk aan bepaalde eisen voldoet, zoals 12 m2 woonoppervlak, dan mag 25% van het minimumloon worden ingehouden. Daarbij krijgen sommige arbeidsmigranten net voldoende uren om de huur te kunnen betalen. Beide factoren zorgen er dan voor dat het verhuren van deze woningen aantrekkelijker is dan het plaatsen van de arbeidsmigrant zelf.

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zegt dat zij deze problemen niet herkennen. Zij geven hierbij aan dat uitzendondernemingen moeten voldoen aan het SNF-keurmerk. Mochten ze hier niet aan voldoen, dan worden ze uit de uitzendkoepels gezet. Zij horen dan ook niet van uitzendondernemingen terug dat concurrenten malafide praktijken erop na houden. Wel zijn ze samen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) in gesprek om betere afspraken omtrent de prijs-kwaliteitverhoudingen te maken.