Wijzigingen Uitzend-cao 2022

Terug naar nieuws overzicht.
26 november 2021

De Vakbonden FNV, CNV De Unie en de ABU zijn na ruim een jaar eindelijk eruit! Een nieuwe cao voor Uitzendkrachten. Er zullen ook wijzigingen worden doorgevoerd in de pensioenregeling van StiPP. Ook zijn er veranderingen in de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Cao-wijzigingen per 2022

Wijziging fasensysteem

 • De termijn van fase A/1-2 wordt verkort tot 52 gewerkte weken. De definitie van “gewerkte weken” wijzigt in 2022 niet. Vanaf 2 januari 2023 zal dat wel het geval zijn: doorbetaalde vakantiedagen worden aangemerkt als gewerkte dagen.
 • Voor uitzendkrachten die vóór 3 januari 2022 zijn gestart geldt overgangsrecht. Voor hen geldt de termijn van maximaal 78 gewerkte weken.
 • Het overgangsrecht eindigt op 3 januari 2023. Uitzendkrachten die vóór 3 januari 2022 zijn gestart maar op 2 januari 2023 nog een uitzendovereenkomst in fase A/1-2 hebben, stromen door naar fase B/3 per 2 januari 2023.
 • De termijn van fase B/3 wordt verkort van 4 jaar naar 3 jaar.
 • Ook hier geldt overgangsrecht voor uitzendkrachten die vóór 3 januari 2022 zijn gestart: voor hen mag nog gebruik worden gemaakt van de maximale termijn van 4 jaar.
 • Vanaf 2 januari 2023 geldt voor alle uitzendkrachten de termijn van 3 jaar. Hierop geldt slechts één uitzondering: indien de laatste uitzendovereenkomst al vóór 3 januari 2022 is aangegaan, mag deze ongewijzigd worden uitgediend in 2023 zolang dit binnen de maximale termijn van 4 jaar valt.

Inlenersbeloning

 • De inlenersbeloning wordt per 3 januari 2022 uitgebreid met eenmalige uitkeringen, onbelaste en belaste thuiswerkvergoedingen en loonsverhogingen met terugwerkende kracht.
 • Uitzendkrachten die binnen 12 maanden terugkeren bij dezelfde inlener of een inlener op wie dezelfde cao van toepassing is, blijft voor de inschaling de eerdere werkervaring behouden.
 • Per 2023 vallen vaste eindejaarsuitkeringen ook onder de inlenersbeloning.

Arbeidsmigranten

 • Arbeidsmigranten die voor het eerst naar Nederland komen, hebben de eerste twee maanden in beginsel recht op een bedrag ter hoogte van het wettelijk minimumloon (ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren). Onder omstandigheden vervalt de inkomensgarantie; er komen dan vervangende rechten voor in de plaats.
 • De uitzendonderneming dient een uitzendkracht een redelijke termijn van 4 weken te bieden om de geboden huisvesting te verlaten bij het eindigen van de uitzendovereenkomst.

 Onwerkbaar weer

 • Indien de uitzendkracht zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren wegens onwerkbaar weer, behoudt de uitzendkracht recht op een doorbetaling van het feitelijk loon aangevuld met toeslagen, ADV-compensatie in geld, wachtdagcompensatie en overige vergoedingen. Als de inlener een beroep kan doen op de ‘regeling onwerkbaar weer’, dan mag de uitzendonderneming deze ook toepassen. Deze regeling geldt al met ingang van 17 november 2021.