Van de wap door de WAB

Terug naar nieuws overzicht.
24 mei 2019

Op 28 mei wordt er gestemd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De Kamer lijkt positief en er is dan ook een meerderheid voor het invoeren van de wet. De Eerste Kamer, tezamen met de Raad van State, vreest echter dat er door de invoering van de WAB allerlei constructies bedacht zullen worden om de nieuwe wet te ontduiken. Dit komt omdat zowel uitzenden als payrollen duurder wordt indien de nieuwe wet wordt ingevoerd. Om te voorkomen dat payrolling duurder wordt, kunnen uitzendbureaus doen alsof er sprake is van uitzenden in plaats van payroll. Om te zorgen dat uitzenden niet te duur wordt, worden uitzendkrachten ontslagen om vervolgens ingehuurd te worden als ZZP’ers. Daarnaast wordt er steeds vaker misbruik gemaakt van contracting, iets waar we eerder deze week al over berichtte. Om dit allemaal tegen te gaan, is er volgens de minister een meer integrale aanpak nodig. Op die manier zullen de verschillen tussen vaste werknemers en flexwerknemers kleiner worden. Om die meer integrale aanpak te bewerkstelligen, komt minister Koolmees met een zogenaamd spoorboekje. De minister heeft beloofd om dit spoorboekje vandaag voor 12:00 te publiceren.

Naast de WAB, wil het kabinet tegelijkertijd de schijnconstructies van ZZP’ers aanpakken en maatregelen treffen omtrent de loondoorbetaling bij ziekte. Vooral het laatste blijkt voor werkgevers een drempel te zijn om werknemers uiteindelijk vast in dienst te nemen. Daarnaast is er dadelijk vanaf dag één recht op transitievergoeding, in tegenstelling tot de twee jaar die er nu is.

Om al deze nieuwe maatregelen in goede banen te leiden, wordt er door het UWV vier nieuwe tools ontwikkeld. Op die manier kan dit alles gerapporteerd worden aan de Belastingdienst. Hier kleven echter heel wat risico’s aan op bijvoorbeeld het gebied van ICT, iets waar beide partijen zich bewust van zijn. Beide partijen verwachten wel dat het systeem per 1 januari live zal zijn.

Naast deze partijen zijn ook de ABU en de NBBU hard bezig om hun CAO aan deze ontwikkelingen aan te passen. Onderhandelingen omtrent zowel payrolling als uitzenden zijn dan ook nog in volle gang.