Tijdens Prinsjesdag worden zaken bekend gemaakt die invloed hebben op de flexmarkt.

Terug naar nieuws overzicht.
22 september 2022

“Goed werkgeverschap loont en ook arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling.”

Het kabinet stelt in de Rijksbegroting van dit jaar vast dat veel mensen in de knel komen. De mensen zijn onzeker over hun inkomen of dragen hoge risico’s met zich mee. Nederland is namelijk nog steeds kampioen deeltijdwerken. Een aantal jaren geleden gingen mensen direct na hun studie fulltime aan de slag. Tegenwoordig hebben de meeste mensen deze gedachte niet meer. Een werkgever treft tegenwoordig een wensenlijst van de toekomstige werknemer.

De leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloeren in Nederland versterken. Er komt door de overheid geboden leerrechten voor mensen in een praktische richting. Over 4 jaar wordt er 500 Miljoen geboden om mensen met maximaal een MBO 4 diploma extra op te leiden.

Overigens werd ook bekent gemaakt dat Nederland de komende jaren ruim € 400 miljoen ontvangt uit de Europese unie. Deze is bedoeld om mensen met een kwetsbare positie in onze arbeidsmarkt te helpen.

Het minimumloon stijgt vanaf 1 januari 2023 met 10%. Een van de belangrijkste reden hiervoor is dat het de koopkracht beïnvloed wordt van mensen met laag ingekomen. Reizen vanaf deze periode zou ook beter moeten verlopen. De Belastingvrije kilometervergoeding gaat van € 0,19 naar € 0,21.

 

Wilt u meer weten hoe hET hierop inspeelt? Kom dan in contact met Uitzendbureau hET via 024-3888123.