Te kort aan huisvesting voor arbeidsmigranten

Terug naar nieuws overzicht.
7 juli 2020

Binnen de huidige arbeidsmarkt zijn nu meer dan 400.000 arbeidsmigranten werkzaam. Deze groep heeft ondertussen een groot aandeel in de Nederlandse economie. Veel bedrijven zijn afhankelijk van deze groep en ze zijn cruciaal voor bepaalde sectoren. Desondanks is er een groot te kort aan huisvesting. Op dit moment is er behoefte aan ruim 120.000 bedden en de prognose is dat dit alleen maar verder zal toenemen.

Onlangs heeft een commissie het kabinet geadviseerd om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te realiseren. Maar om dit te kunnen bewerkstelligen is er hulp nodig van de provincies en gemeentes. Echter zitten veel van deze partijen niet te wachten op grote huisvesting locaties voor arbeidsmigranten.

Ook ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de uitzendorganisaties. Er wordt veel gewezen dat de huisvesting voor arbeidsmigranten een verdienmodel zou zijn. Echter wordt dit weersproken door verschillende directeuren. Zo ook door Frank van Gool, directeur van OTTO Workforce, hij zegt: „Huisvesting is voor ons verlieslatend, wij hebben vorig jaar 2,2 miljoen euro verloren op de huisvesting. Alleen als je flutkwaliteit levert, kun je eraan verdienen.”

Bij uitzendbureau hET is de huisvesting zeker geen verdienmodel maar een stuk service en betrouwbaarheid richting de kandidaat. We vinden dat iedereen recht heeft op goede woon- en leefomstandigheden. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de huisvesting. Belangrijk was dat er extra privacy en rust werd gecreëerd voor de uitzendkrachten om zo te kunnen blijven voorzien in kwalitatief uitstekende huisvesting.