SNF: controle op iedere huisvesting

Terug naar nieuws overzicht.
30 januari 2020

Momenteel worden steekproefsgewijs panden geïnspecteerd door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Per 2021 gaat dat veranderen; dan wordt ieder pand die door een uitzendbureau wordt gebruikt gecontroleerd. Op die manier wordt er 100% controle uitgeoefend. Dit is besloten door de commissie toekomstvisie SNF, waar mensen uit de vakbond, uitzendsector en huisvestingssector in zitten. De voorzitter hiervan, de heer Karssen, geeft aan dat het belang van goede huisvesting voorop staat. Om die reden is nu gekozen voor deze 100% controle van panden. Op die manier wordt gewaarborgd dat er een fatsoenlijk niveau van huisvesting wordt gerealiseerd.
Naast een 100% controle willen ze ook de normen ‘toezicht en beheer’ toevoegen. Concreet betekent dit dat ze voor locaties waar meer dan een x aantal arbeidsmigranten wonen, ook een beheerder ofwel huismeester beschikbaar is. Daarnaast moet deze beheerder voor omwonenden een aanspreekpunt zijn. De staat waarin de huisvesting verkeerd gaat ook gecontroleerd worden. Voorzitter heer Karssen geeft aan dat er nog veel moet gebeuren om deze plannen te realiseren, maar dat de kwaliteit gegarandeerd moet worden door scherpere normen en controle per pand.