SER-akkoord lost personeelstekort niet op

Terug naar nieuws overzicht.
30 juli 2021

Het SER-advies voor de arbeidsmarkt gaat niet ver genoeg om de grote tekorten aan personeel in veel sectoren op te lossen.

De schaarste op de arbeidsmarkt, in combinatie met de aantrekkelijke economie zorgt ervoor dat uitzendbureaus voor een ingewikkelde taak staan.

Uit een recente analyse van ABN-AMRO Insights blijkt dat vaste werknemers zich flexibel moeten opstellen om de organisatie wendbaar te houden, maar dat interne flexibiliteit lastig te verwezenlijken is. De behoefte aan extern flexibel personeel blijft daarom bestaan. Het is volgens de analyse dan ook niet zozeer het SER-advies dat uitzenders zorgen baart, maar het tekort aan uitzendkrachten.

Uitzendbureau hET merkt ook een enorme krapte op de arbeidsmarkt, dit door politieke en economische ontwikkelingen zoals hierboven staat beschreven. De juiste mix tussen flex en vast personeel is van groot belang, dat hebben wij ook gemerkt tijdens de corona crisis. Samen met de politiek moeten wij de economische conjunctuur goed volgen en daarop flexibel anticiperen. Het SER-advies draagt niet op de juiste manier bij aan de regulering van een goede arbeidsmarkt.

Bron: FD, 30 juli ’21