Samenhang tussen werken en gezond zijn

Terug naar nieuws overzicht.
6 februari 2020

Mensen die werken voelen zich gezonder dan mensen die niet werken. Ter illustratie; van de werkenden voelt 90% zich gezond tegenover 76% van de mensen die geen baan hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS die zowel werkenden als niet-werkenden zijn gevolgd tussen 2007 en 2017. In totaal hebben 112.000 inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe meegedaan aan het onderzoek. De participanten hadden een leeftijd tussen de 20 en 65 jaar.
Hoe gezond mensen zich voelen werd gemeten op een vijf puntsschaal, uiteenlopend van slecht tot uitstekend. Uit de cijfers blijkt dat de werklozen meer spreiding tussen deze antwoorden laten zien in vergelijking met de werkenden. Van de niet-werkenden die aangaven dat ze hun gezondheid als uitstekend beschouwden, heeft ongeveer 40% in de tussentijd betaald werk gevonden. Dit is tegenover de 7% van de mensen die werk vonden en hun gezondheid als slecht beschouwden. Een van de andere bevindingen van het CBS is dat wanneer mensen hun gezondheid als goed beschouwen, ze minder snel zonder werk zitten. Deze resultaten zijn wel afhankelijk van een aantal factoren waaronder geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Zo rapporteren vrouwen eerder een slechtere gezondheid dan mannen. Hoger opgeleiden geven hun gezondheid vaak een hoger cijfer in vergelijking met lager opgeleiden. Daarnaast stellen ouderen eerder dat ze een slechte gezondheid hebben dan jongeren.