Ongelijkheid blijft bestaan

Terug naar nieuws overzicht.
14 november 2019

Ondanks dat er krapte heerst op de arbeidsmarkt, blijkt dat vrouwen minder vaak een baan aangeboden krijgen dan mannen. Dit is zelfs voor beroepen waar veel vrouwen al werkzaam zijn, zoals in de zorg. Uit onderzoek blijkt dan ook dat per kwartaal 31% van de vrouwen worden benaderd voor een baan tegenover 43% van de mannen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat mannen hun vaardigheden en presentaties sterker formulieren of zich via social media beter weten te presenteren. Om dit te illustreren; een man die werkzaam is in de IT zal eerder aangeven dat hij het afgelopen halfjaar 28 bugs heeft opgelost, terwijl een vrouw eerder zal benadrukken dat het een teamprestatie was. Doordat een vrouw minder op de voorgrond treed met haar prestaties in vergelijking met een man, wordt ze ook minder snel geselecteerd. Verder spelen onbewuste vooroordelen waarschijnlijk een rol als kandidaten worden gezocht. Zo heerst het idee dat vrouwen vaak parttime willen werken in plaats van 40 uur. Zelfs als de competenties van zowel de man als vrouw dan hetzelfde zijn, wordt een man wellicht eerder geselecteerd dan een vrouw. Naast de selectie blijkt ook dat bij het eenmaal hebben van een baan, vrouwen nog steeds een behoorlijke salarisachterstand hebben in vergelijking met mannen. Daarnaast stromen zij binnen het bedrijf minder snel door naar hogere functies. Voor recruiters is het dus van belang om zich bewust te worden van bovenstaande, zodat vrouwen dezelfde kansen krijgen.