Nederlanders pleiten voor een uitzendvergunning

Terug naar nieuws overzicht.
14 januari 2021
Uit een representatief onderzoek dat Peil.nl eind december verrichte is gebleken dat 80% van de ondervraagde vindt dat de politiek zich de komende jaren moet inzetten voor verbetering van de integratie van arbeidsmigranten. De verbetering van arbeidsomstandigheden en huisvestigingen van de arbeidsmigranten worden gezien als taken van het kabinet. Ook staan Nederlanders massaal achter een eventuele terugkeer van de uitzendvergunning.

Nederlanders pleiten voor een uitzendvergunning.
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders van mening is dat het invoeren van de vergunningsplicht voor uitzendbureaus noodzakelijk is. Momenteel is 13% van de uitzendbureaus in Nederland gecertificeerd, terwijl bijna 10.000 bureaus zonder certificeringen opereren.
Daarnaast is gebleken dat de meerderheid (57%) van de ondervraagden vindt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de huisvestiging van de arbeidsmigranten. Toch vindt 54% van de ondervraagden ook dat de overheid hier meer een rol in moet krijgen.

Inleners die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten vormen de voedingsbodem voor foute uitzenders.
De discussie over herinvoering van de uitzendvergunning laait telkens weer op. “Daar los je het probleem met de ‘foute broeders’ in de uitzendbranche niet op”, zegt Henk Geurtsen (Experts in Flex) in een artikel op flexmarkt.nl. Hij is van mening dat er ook gekeken moet worden naar de inleners die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten vormen de voedingsbodem voor foute uitzenders.
Uitzendbureau hET laat graag zien dat het ook anders kan. Zo zorgen wij ervoor dat onze kandidaten werken in de juiste arbeidsomstandigheden tegen een eerlijkloon en de opdrachtgever die een eerlijk tarief betaald. Wij hechten dan ook veel waarde aan onze certificaten; NEN4400-1, SNF, Fair Produce, SNA en VCU.
Zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan een eerlijke, veilige werk- en woonplek voor iedereen!
(Bron: Peil.nl, flexmarkt.nl)