Moet ik nog wat betalen?

Terug naar nieuws overzicht.
23 april 2019

Door de wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) is er strenger toezicht op de arbeidsrelatie die een ZZP’er samen met zijn opdrachtgever aangaat. Om eventuele fiscale gevolgen voor deze arbeidsrelatie te beperken, zijn er door de Belastingdienst modelovereenkomsten gemaakt. In deze overeenkomsten staan de afspraken die een opdrachtgever en ZZP’er maken over de samenwerking en de opdracht. Hierdoor hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en premies te betalen, wat het voordeel is om een ZZP’er in te huren. De Belastingdienst controleert vervolgens achteraf of er inderdaad sprake was van deze verhouding, of dat de ZZP’er eigenlijk wel in dienst was en er dus sprake was van een gezagsverhouding. Indien er sprake is van een gezagsverhouding moet de opdrachtgever alsnog naheffingen betalen. Op die manier wordt schijnzelfstandigheid tegen gegaan.

Het blijkt voor de Belastingdienst echter moeilijk om deze naheffingen in te voeren, aangezien het lastig is om te bewijzen dat hier daadwerkelijk sprake van is. Dit publiceert Flexnieuws op basis van een rapportage van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hiervoor bij 104 bedrijven een bezoek gebracht. Uit deze rapportage wordt geconcludeerd dat er bij meer dan de helft sprake is van onjuist handelen, waarbij een kleiner deel het onterecht deed lijken alsof er sprake was van een gezagsverhouding.

De Belastingdienst wil de controles verder opvoeren, maar handhaving blijkt dus lastig. Dit komt omdat het moeilijk blijkt om na te gaan of er sprake is van een gezagsverhouding of niet, zoals we in ons vorige artikel al bij de Deliveroo bezorger zagen. Hier zal het kabinet dus verder op in moeten gaan, voordat deze wet definitief wordt ingevoerd.