Misschien toch maar zelf gaan sparen voor je oude dag

Terug naar nieuws overzicht.
13 juni 2019

Er is veel over te doen; de wet WAB die door de Eerste Kamer is aangenomen op 28 mei. We hebben de belangrijkste wijzigingen reeds op een rijtje gezet, maar ook voor het pensioen verandert het een en ander door deze wetswijziging. De wijzigingen met betrekking tot het pensioen gaan echter pas een jaar later in, om op die manier iedereen de ruimte te geven om adequate wijzigingen door te voeren.

De wijzigingen hebben betrekking op bedrijven die voor meer dan 50% van de premieplichtige loonsom uitzenden. Door het op deze manier te definiƫren, vallen uitzendondernemingen, detacheerders en payrollbedrijven hieronder. Mocht de werkingssfeer van StiPP wijzigen, dan kan het zijn dat een payroller niet langer recht heeft op deze pensioenopbouw. Indien de opdrachtgever in een sector werkt waar ze geen pensioenregeling kennen, dan bouwt een payroller dus niet langer pensioen op. De vraag is echter wie gaat vaststellen onder welke sector een inlener valt. En sinds wanneer is een sector zo afgebakend, dat je kan stellen dat een bedrijf puur en alleen onder die sector valt? Hoe dat in de praktijk wordt opgelost, is nog onduidelijk.