Mismatch op de arbeidsmarkt blijft

Terug naar nieuws overzicht.
12 april 2019

We hebben er al eerder over bericht; er is een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo komen er veel vacatures vrij, maar na een jaar blijkt een kwart van de afgestudeerden nog geen baan te hebben gevonden, aldus het FD. Het is begrijpelijk; scholieren kiezen een opleiding die aansluit bij hun interesses. Zo zijn er veel studenten op MBO- en HBO-niveau die hebben gekozen voor een economische opleiding. Na het afstuderen komt echter de harde realiteit aanzetten, aangezien er in deze sector onvoldoende banen beschikbaar zijn. Door de mismatch op de arbeidsmarkt speelt opleidingsniveau in de huidige arbeidsmarkt dan ook nauwelijks meer een rol. Zo verdient een procesoperator die werkzaam is in de fabriek (mbo niveau 3) gemiddeld €3.085. Een universitair opgeleide communicatieadviseur daarentegen verdient gemiddeld €2.205. Desondanks blijken jongeren met een MBO niveau 2 opleiding of leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs het meest kwetsbaar, aangezien zij de minste banenkans hebben. Hierdoor pleit de Onderwijsinspectie ervoor om allereerst voor deze twee groepen een analyse te maken van de opleidingen, zodat er een betere aansluiting is van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet er meer aandacht besteed worden aan vakken als wiskunde en taal, omdat de kwaliteit daarvan onvoldoende is. Zoals de Onderwijsinspectie het samenvattend dan ook zelf al zegt; ‘vernieuwing is noodzakelijk, maar de basis moet op orde blijven’.