Migratie nodig om groei te bevorderen

Terug naar nieuws overzicht.
13 augustus 2019

Ondanks dat er binnen Europa in 2018 meer sterfgevallen dan geboortes waren, blijven de bevolkingsaantallen groeien. Uit cijfers blijkt dat er bij 18 lidstaten een groei waargenomen wordt, bij 10 een afname. De groei wordt onder andere veroorzaakt door migratie. Zo wordt de leegloop in Kroatië veroorzaakt doordat deze mensen liever verhuizen naar andere Europese landen. Nederland kreeg door de migratie 86.000 inwoners erbij. Het CBS schat dan ook dat er over tien jaar door de migratie 18 miljoen inwoners zullen zijn. In Italië heerst er een minder rooskleurig beeld. Daar is namelijk het laagste geboortecijfer van alle lidstaten. Daarnaast verhuizen er veel mensen, waarbij het merendeel jong en hoogopgeleid zijn. De verhuizers hun top vier is het Verenigd Koninkrijk gevolgd door Duitsland, Spanje en Nederland. Weinig migranten willen daarbij in Italië wonen, waardoor hun bevolkingsgroei krimpt. Dit probleem is in Roemenië nog erger, waarbij veel mensen het land verlaten en er tevens weinig mensen naartoe trekken. In 2018 daalde hun bevolking dan ook met 129.000. De reden hiervoor is vooral omdat ze elders op zoek gaan naar een beter leven. Het bruto binnenlands product in Roemenië bedraagt dan ook €8.700 tegenover gemiddeld €28.200 in de rest van Europa. Ironisch genoeg trekken veel Roemenen naar Italië, terwijl de Italianen daar weggaan omdat zij vinden dat er in het land onvoldoende perspectief is. Veel mensen uit Italië trekken daarbij richting Spanje, ondanks een werkloosheidscijfer van 13.6%. Overall blijft de verwachting dat de migratiestroom binnen Europa niet zal afnemen.