Meer deeltijd werken

Terug naar nieuws overzicht.
18 juni 2019

Eerder berichtte we al dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Deze lijkt nu nog meer toe te nemen, aangezien er een groeiend aantal mensen minder uren willen draaien, wat blijkt uit cijfers van het CBS. Waar het in 2014 nog om 472.000 mensen ging, gaat het nu om 662.000 mensen die minder uren willen draaien. Het CBS concludeert verder dat het voornamelijk vrouwen zijn die nu (nog) voltijds werken. Het betreft hier een percentage van 13.5%, tegenover 8% van de mannen die terug zouden willen naar deeltijd. Als deze groep nader wordt onderzocht, zien we terug dat het voornamelijk om hoogopgeleiden en ZZP’ers gaat. Het gaat dan bij hoogopgeleiden om één op de tien, bij ZZP’ers om één op de acht. Er is echter ook positief nieuws; uit de cijfers blijkt namelijk ook dat 84% tevreden is over het aantal uren dat ze werken.