Kijk eens wat verder

Terug naar nieuws overzicht.
17 april 2019

Er is een mismatch op de arbeidsmarkt, maar deze mismatch zou door zowel werkgevers als werkzoekenden verkleint kunnen worden, aldus het FD. Zo zouden werkgevers hun functievereisten slimmer kunnen formuleren aan de hand van de beschikbare data van de werkgeversvereniging AWVN. Het AWVN heeft namelijk een functiewaarderingsysteem, waarin staat dat er bij beroepen waar relatief weinig vacatures voor zijn er toch gemiddeld acht vergelijkbare functies zijn. Daarnaast zouden ook werknemers met een ruimere blik naar hun competenties kunnen kijken. Met deze blik zullen ze sneller aan een baan komen, omdat ze dan meer geschikte functies zien en/of ze hierdoor zien dat ze relatief eenvoudig kunnen worden bijgeschoold. Een voorbeeld; een administratief medewerker is met betrekking tot de taken en competenties vergelijkbaar met een inkoopmedewerker. Beide moeten namelijk gegevens verwerken en controleren, alleen het inkoopproces is specifieker. Voor administratief medewerkers is echter nauwelijks meer vraag, maar voor inkoopmedewerkers wel. Door een andere kijk te hebben op functies en competenties voor zowel werknemers als werkgevers, zouden vacatures dus sneller vervult kunnen worden. Wij hebben echter toch onze vraagtekens hierbij. Willen werkgevers bijvoorbeeld wel een inkoopmedewerker, als zij alleen het diploma en ervaring hebben als administratief medewerker? Voor werkzoekenden is dit natuurlijk hetzelfde. Zo kunnen functies vergelijkbaar zijn, maar als je passie ligt bij het een en niet het ander, zal de kans op solliciteren toch kleiner zijn..