Inzet CAO ABU en NBBU

Terug naar nieuws overzicht.
10 september 2020

Meer werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten en gelijk speelveld.

Vandaag zijn de onderhandelingen begonnen met de vakbonden over de nieuwe CAO voor uitzendkrachten. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings– en Uitzendondernemingen) willen uitzendwerk veder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten. Investeringen in duurzame inzetbaarheid, een verbeterde pensioenregeling, verkorting van de uitzendduur, contractflexibiliteit en invoering van standaarduitzendcontracten zijn onderdeel van het pakket voorstellen die de werkgevers aan de vakbonden doen.

Jurriën Koops, directeur ABU: “Wij willen dat er zaken verbeteren als het gaat om de positie van uitzendkrachten en nemen onze verantwoordelijkheid. De cao heeft bewezen bij uitstek het instrument te zijn om dit gedaan te krijgen.”

De afgelopen jaren zijn werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten verbeterd. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden meer in lijn gebracht met werkenden in dienst van de opdrachtgever. Dat neemt niet weg dat een groep uitzendkrachten langer en soms structureel is aangewezen op uitzendwerk. Veel inleners kiezen er ook in deze coronatijd voor om structurele werkzaamheden door externe flexibiliteit in te vullen. Dit beperkt de doodstoommogelijkheden. Risico’s voor flexibiliteit worden daardoor afgeschoven op hen die flexibel werken. Ook daar willen we de cao aanpassen.

Koops: “Tegelijkertijd zien wij een groei van ongeorganiseerde vormen van flexibel werk. Mede mogelijk doordat adequate zzp-wetgeving ontbreekt. ABU en NBBU blijven ervoor kiezen uitzendwerk te verbeteren via de cao. Daarvoor is het essentieel dat er een gelijk speelveld komt voor alle vormen van flexibel werk. Wij erkennen dat er zaken te verbeteren zijn, maar moeten ook zorgen voor continuïteit van de branche. We hebben de politiek nodig voor de aanpak van de andere vormen van flexibel werk.”

Marco Bastian, directeur van NBBU: “De uitzendbranche schept ieder jaar werkgelegenheid voor honderdduizenden mensen. We zijn bereid blijvend te investeren in het perspectief van deze werkenden. Door duurzame inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld door verbetering van het pensioen voor uitzendkrachten. Daarmee wordt hun positie steeds veder versterkt.”

De werkgevers stellen dan ook voor om de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar en het gebruik van het uitzendbeding te beperken tot 52 gewerkte werken. Ook ligt er een voorstel voor het invoeren van standaardcontracten voor uitzenden. Bedoeld om het speelveld binnen de branche meer transparant en gelijk te krijgen. De ABU en NBBU zetten zwaar in op duurzame inzetbaarheid. Koops: “Duurzame inzetbaarheid, dus onder andere investeren in scholing en ontwikkeling, biedt perspectief op de lange termijn. Wij zijn dan ook bereid om onze investeringen hierin te verdubbelen.”

Beide partijen streven naar een nieuw cao die op 1 juni 2021 in kan gaan. De afgelopen jaren is er al een hele hoop veranderd in deze turbulente ,maar vooral groeiende markt. Wij zijn erg benieuwd naar de nieuwe cao in 2021.

Bron: abu.nl