hET coronavirus, wees alert maar blijf nuchter!

Terug naar nieuws overzicht.
4 maart 2020

hET coronavirus (COVID-19-virus) is internationaal een hot item. De informatie hierover is heel uitgebreid. Wij merken dat dit onnodige onrust veroorzaakt in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk om jou duidelijk te informeren. Uitzendbureau hET volgt hierbij de informatie van het RIVM en de GGD. Een aantal feiten op rijtje:

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
  • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

hET werk
Ja, dat mag. Als je niet ziek bent, ben je geen risico voor je omgeving en is het virus ook niet overdraagbaar. Je kunt dus gewoon naar het werk gaan. Dit is Nederlands beleid.

Ziek?
Kom jij of iemand uit je omgeving uit een risicogebied én je hebt koorts, hoest- of benauwdheidsklachten hebt, mag je niet naar het werk.

Je moet dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden.

Meld je tevens ziek bij Uitzendbureau hET en opdrachtgever en informeer hem/haar over het feit dat je ziek bent. Informeer dat je in een risicogebied bent geweest of in contact bent geweest met iemand in je naaste omgeving die in een risicogebied is geweest of reeds bewezen besmet is.

hET herstel
Je meldt je pas hersteld voor werk wanneer je een verklaring hebt van de huisarts/GGD om weer buitenshuis te gaan. Zonder deze toestemming mag je niet op het werk verschijnen.

hET preventie systeem
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes. Dit doe je door:

  • handen te wassen met zeep
  • te niezen/hoesten in de elleboog
  • je werkplek te ventileren en schoon te houden
  • papieren zakdoekjes te gebruiken
  • reisadviezen Buitenlandse Zaken opvolgen
  • geen handen schudden

Wij houden de situatie omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten en houden je op de hoogte. Als er aanvullende maatregelen nodig zijn, informeren wij je daarover.