Grensarbeiders de dupe van belastingstelsel

Terug naar nieuws overzicht.
22 november 2019

Het is voor werknemers nadelig om in bijv. Nederland te wonen en daarbij in Duitsland te werken in verband met de loonbelasting. De woonplaats speelt namelijk een grote rol op de belastingheffing van het arbeidsinkomen. Vooral grensarbeiders ondervinden hier problemen van wat zorgt voor ongelijkheid op de werkvloer. Dit komt omdat zij netto minder overhouden dan hun collega’s. Het aantal waar dit betrekking op heeft lijkt misschien klein (respectievelijk zo’n 1.5 miljoen), maar dit aantal is in de afgelopen 20 jaar verviervoudigd. Promovendus Niek Schipper vindt dat hier iets aan gedaan moet worden. Hij pleit voor gelijkheid van de woon-werkstaat binnen de Europese Unie. Het werkland zou dan als uitgangspunt moeten dienen, zodat er geen onderscheid wordt gemaakt op woonplaats. Dit is nu andersom; waarbij het woonplaatsbeginsel wordt gehanteerd. Dit heeft tot gevolg dat persoonlijke aftrekposten tot hun recht komen, maar de eindafrekening ook in dat land plaatsvind wat ongunstig kan uitpakken. Doordat er in ieder land een ander belastingstelsel wordt gehanteerd, is het echter moeilijk om één lijn te trekken binnen de Europese Unie. Grensoverschrijdend werken wordt echter steeds vaker als normaal gezien en ook de Europese economie heeft hier voordeel van. Door het werkland als uitgangspunt te kiezen, wordt er geen onderscheid gemaakt op woonplaats en behouden lidstaten hun fiscale soevereiniteit. Dit zou dan zorgen voor gelijke behandeling, iets wat we alleen maar toe kunnen juichen.