Een leven lang ontwikkelen

Terug naar nieuws overzicht.
13 augustus 2019

De AOW-leeftijd stijgt, wat tot gevolg heeft dat een loopbaan langer duurt. Om de vaardigheden up-to-date te houden, moeten we ‘een leven lang ontwikkelen’, aldus het kabinet. Zowel politici als onderzoekers zijn het hierover eens, maar ‘wat’ dat dan precies inhoudt, is nog onduidelijk. Dit komt ook door de Nederlandse cultuur: er heerst een zesjes mentaliteit en met een diploma in de pocket willen mensen werken en niet meer leren. Desondanks schreef Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dat het wel van belang is om te blijven leren. Mensen verliezen anders hun baan omdat hun vaardigheden verouderd zijn of omdat ze het tempo niet langer kunnen bijhouden. Van de mensen die wel blijven leren laten cijfers zien dat het vooral hoogopgeleiden betreft. Voor lager opgeleiden blijkt dit lastiger, terwijl zij een groot deel van de beroepen vervullen. Ook voor de MKB sector is het lastig, aangezien het kleine bedrijven zijn waar investeren duur is. In totaal heeft een kwart van alle werkenden dan ook nog nooit een werk gerelateerde cursus gevolgd. De vraag is dus ook hoe dit meer gestimuleerd kan worden. Een mogelijke oplossing is het invoeren van leerrechten. Zo heeft een WO’er hogere studiekosten dan een MBO’er. Het idee is dan dat MBO’ers nog een restant tegoed hebben die zij tijdens hun loopbaan weer kunnen gebruiken voor cursussen. Hoe dit dan geïmplementeerd zou moeten worden is echter onduidelijk. Het kabinet vindt wel dat niet alleen de overheid, maar ook werkgevers en de werkenden zelf moeten bijdragen. Ook elkaar helpen op de werkvloer en het creëren van een leerklimaat is volgens het kabinet van belang. Vooral onder laagopgeleiden zal dan een groot effect worden waargenomen.