“Een activerende arbeidsmarkt noodzakelijker dan ooit”

Terug naar nieuws overzicht.
30 juni 2020

De alliantie Samen werken voor werk heeft in een statement ‘Iedereen aan de slag, aan de slag voor iedereen’ de politiek opgeroepen om snel maatregelen te treffen tegen de crisis die komen gaat.

De alliantie Samen werken voor werk wordt gevormd door vier koepelorganisaties (ABU, Cedris, NRTO en Oval). Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt zitten er nog ruim een miljoen mensen thuis. Deze alliantie heeft als streven zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, vooral die met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als gevolg van de crisis zal de werkloosheid flink oplopen. De alliantie is bang dat vooral mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hard getroffen zullen worden. Dit terwijl flexibel personeel noodzakelijk blijft. Kansen op werk zijn er in de groeisectoren voldoende. Het is hierom van belang dat het lonend moet zijn om (tijdelijk) werk aan te nemen, zonder dat hier financiële risico’s aan verbonden zijn. Een dergelijk flexibel sociaal vangnet is hierbij van belang om ‘simpel switchen’ tussen banen of van werkloosheid naar werk mogelijk te maken. De inzet voor kwetsbare mensen blijft nodig om de ambitie van een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

De alliantie pleit er daarom voor om haast te maken met de invoer van een ontwikkelrekening voor iedereen, een activerend inkomensbeleid, harmonisatie van arbeidsmarktinstrumenten, recht op begeleiding naar werk en een beter zicht op werkzoekenden.

Bron: ABU, Cedris, Oval, NRTO, 29 juni 2020