Arbeidsmigranten nodig voor de economie

Terug naar nieuws overzicht.
22 januari 2020

Vicepremier Hugo de Jonge heeft gesteld dat er onvoldoende aandacht is voor de migratiegevolgen. Hij vindt dat er een grens gesteld moet worden aan het aantal arbeidsmigranten die naar Nederland komen. De SP, ChristenUnie, Forum voor de Democratie en de PVV delen zijn mening. Hierdoor krijgt dit onderwerp in 2020 meer aandacht.

Cijfers van de ABN Amro laten echter zien hoe belangrijk arbeidsmigranten voor onze arbeidsmarkt zijn. Zo vervullen zij zo’n 250.000 banen, waarbij de grootste groep (180.000 mensen) afkomstig zijn uit Polen. De 80.000 Polen die hier niet permanent woonachtig zijn, zijn in deze cijfers niet eens meegerekend. De arbeidsmigranten werken vooral in de bouw, industrie, agrarische- en logistieke sector. Deze beroepen kampen met grote personeelstekorten, dus het lijkt positief dat de arbeidsmigranten deze functies vervullen.

Desondanks zal er in de komende jaren minder Oost-Europese arbeidsmigranten komen. Dit komt omdat de economie in hun eigen land een positieve ontwikkeling doormaakt. Zo zijn de lonen in bijvoorbeeld Polen met maar liefst 40% gestegen in de afgelopen vier jaar. Arbeidsmigranten hebben daarom minder motivatie om te verhuizen naar een ander land, omdat de lonen meer gelijk komen te liggen. Daarnaast speelt de taal- en cultuurbarrière een rol, wat deze groep doet besluiten om in hun thuisland te blijven.

Om een idee te schetsen over de gevolgen van het niet hebben van arbeidsmigranten; door de Brexit die eraan zit te komen zijn er afgelopen seizoen geen arbeidsmigranten naar het Verenigd Koninkrijk gekomen. Hierdoor moesten boeren veel van hun eigen teelt als bessen, bonen en appels weggooien, wat een grote impact had op de economie.

Een mogelijke oplossing om de afname in arbeidsmigranten op te lossen is robotisering. De ontwikkeling van robotisering neemt echter minder snel toe dan verwacht. Waar de arbeidsproductiviteit door de robotisering tussen 1998 en 2008 is toegenomen met 20.7%, is dat tussen 2008 en 2018 maar met 3.9%.

Samenvattend zal de krapte op de arbeidsmarkt groeien als er een afname in arbeidsmigranten zal zijn. Sector-economen van de ABN Amro vinden dan ook dat dit thema inderdaad meer politieke aandacht moet krijgen in 2020 en dat deze positieve punten meer belicht moeten worden.