Terug naar nieuws overzicht.

Leven in verschrikkelijke omstandigheden?

10 mei 2019

Uit een jaarverslag van de inspectie SZW blijkt dat het goed gaat met de economie, maar dat wanpraktijken hierdoor toenemen. Dat het goed gaat met de economie, heeft een krapte op de arbeidsmarkt tot gevolg. Hierdoor worden veelal arbeidsmigranten ingehuurd, om die krapte weer op te vullen. Het risico hiervan is dat deze groep kwetsbaar is, waarbij ze veelal worden onderbetaald of onder slechte arbeidsomstandigheden moeten werken. Daarnaast betalen deze mensen veelal hoge vergoedingen voor slechte huisvesting. Het betreft hier tevens uitzendbureaus die ook zonder vergunning arbeidsmigranten ter beschikking stellen. Door deze slechte omstandigheden, is er ook steeds vaker sprake van arbeidsongevallen.

Naast deze slechte leef- en arbeidsomstandigheden, zoeken werkgevers ook allerlei constructies om de kosten nog verder te drukken. Dit gaat vaak op een manier waarbij de grenzen van de wet worden opgezocht of overschreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet naleven van de CAO bepalingen. Zo wordt er soms gewerkt aan de hand van ‘contracting’, waardoor uiteindelijk een lager loon wordt betaald dan de bedoeling is. De inspectie SZW zegt dan ook dat ze in 80% van de bedrijven waar ze zijn geweest er nog heel wat moet gebeuren.