Terug naar nieuws overzicht.

hET belang van goede huisvesting

15 maart 2019

Rutger van Lee en Isabelle Gerritzen zijn naar de Conferentie huisvesting arbeidsmigranten geweest. Hun belangrijkste bevinding? ‘Het regelen van de juiste huisvesting voor arbeidsmigranten is voor velen nog een probleem’, aldus de directeur van uitzendbureau hET. Isabelle vult aan: ‘veel van deze huizen voldoen niet aan de minimale kwaliteitseisen, terwijl wij juist de kwaliteit van wonen willen waarborgen met onze vestigingen. Zo hebben wij meerdere woonlocaties en zijn we geaccrediteerd door de Stichting Normering Flexwonen’. Wim van Expertisecentrum Flexwonen gaf daarbij op deze conferentie aan dat het tekort aan huisvesting ertoe leidt dat werkgevers vaak woningen gaan huren. Dit heeft tot gevolg dat de woningen vervolgens niet langer bewoonbaar zijn voor anderen. Dit heeft een verdringing op de woningmarkt tot gevolg. De oplossing die werd aangedragen om de huisvesting te verbeteren is een betere samenwerking met de gemeente. De gemeente heeft als antwoord hierop om daarbij beter beleid te ontwikkelen. Daarnaast werd het creëren van meer draagvlak bij bewoners als een belangrijk onderdeel benoemd. Dit kan onder andere gedaan worden door een informatie avond te organiseren, zodat bewoners weten wie er bij hun in de buurt komt te wonen en ze op zo’n avond kunnen kennismaken. ‘Zelf hebben we daarbij ook duidelijke huisregels, zodat we geen overlast bij omwonenden veroorzaken. Door onze arbeidskrachten daarbij betekenisvolle banen te geven, zien we dat er minder sprake is van overlast’, aldus Rutger.

Meer weten hoe het zit met onze huisvesting of wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Mail ons dan via hetwerkt@uitzendbureau-het.com of bel ons 024-3888123.