Terug naar nieuws overzicht.

Genieten van je WW

21 maart 2019

Afgelopen week is door het Europese Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten besloten dat arbeidsmigranten in plaats van drie maanden straks maar liefst zes maanden hun Werkloosheids-uitkering (WW) mogen meenemen naar het land van herkomst. Nederland is een van de landen die geen voorstander was van dit besluit. Wanneer een uitzendkracht namelijk terug naar het land van herkomst gaat dan is er geen zicht op de inspanningen die worden verricht omtrent het solliciteren. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse situatie, waarbij er een sollicitatieplicht is en passend werk geaccepteerd moet worden mocht de persoon een WW-uitkering ontvangen. Aanvullend hierop is de WW-uitkering vaak hoger dan wat een arbeidsmigrant in het land van herkomst zou verdienen. Om deze redenen zijn er voor de flexwerker weinig voordelen om een nieuwe baan te vinden.

Maar er is licht aan het eind van deze neerwaartse tunnel; de uitzendkracht heeft vanaf straks pas na een maand gewerkt te hebben in Nederland recht op WW. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij de gehele EU meetelde voor de WW. Daarnaast moeten ze, mochten ze in hun thuisland van de WW-uitkering willen genieten, een aanvraag hiervoor indienen én na toestemming vier weken verplicht in Nederland verblijven.

Uitzendbureau hET probeert werkloosheid tegen te gaan door onze werknemers waardevol werk aan te bieden. Daarbij houden we altijd persoonlijk contact met onze kandidaten (en natuurlijk opdrachtgevers!), om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Weten wat wij nog meer doen? Mail ons dan op hetwerkt@uitzendbureau-het.com of bel ons op 024-3888123.