Terug naar nieuws overzicht.

“Geen werknemers uit EU voor Nederlandse Banen, is te kort door de bocht!”

23 januari 2018

In reactie op het artikel `Geen werknemers uit EU voor Nederlandse Banen` in het financieel dagblad, geeft operationeel directeur, Rutger van Lee aan dat deze stelling te kort door de bocht is. Voor iedere werkloze Nederlander zijn er voldoende kansen, aangezien de huidige opdrachtgevers wel degelijk meedenken om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Deze kansen moeten dan wel met beide handen worden aangepakt!

Gezien de huidige conjunctuur op de Europese arbeidsmarkt is het erg moeilijk om het juiste personeel te werven. De vacatures zijn met regionaal personeel steeds moeilijker in te vullen derhalve moet er dus gezocht worden naar creatieve oplossingen. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan het boeien en binden van medewerkers. Ook met EU personeel is het steeds een grotere uitdaging om de juiste medewerkers te vinden en dan ook nog aan je bedrijf te binden. Dit is een gevolg van de huidige Europese marktontwikkelingen, waarbij de lonen aanzienlijk stijgen in de rest van Europa.

Tevens is de mentaliteit van zowel regionaal personeel als EU personeel anders dan voorheen. Jobhoppen is steeds gebruikelijker. Het interesseren en behouden van het personeel is dus een taak die door de organisatie gedragen moet worden. Hiervoor kunnen verschillende middelen worden ingezet; zoals de juiste begeleiding, omscholing, perfect georganiseerde huisvesting, vervoer et cetera, maar alles begint bij de aandacht voor de werknemers, het persoonlijke contact!

Al bovenstaande wordt niet bereikt door flexbanen te vervangen door vaste banen, voordat een werknemer de juiste weg van zijn loopbaan heeft gevonden ben je wel 5 tot 7 jaar verder. Door flexbanen weten uitzendbureaus de kandidaat een kans te geven om de juiste keuzes te maken, zonder meteen veroordeeld te worden of erger nog terug te vallen in een gat als werkloze. Flexbanen dragen op deze manier dus bij aan het succes van iemands loopbaan.

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1237723/buma-geen-werknemers-uit-eu-voor-nederlandse-banen?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=20180120&s_cid=671