Terug naar nieuws overzicht.

Eindelijk meer zekerheid?

4 juli 2019

Werknemers die voor platformbedrijven als Uber werken, krijgen straks meer bescherming, aldus het FD. Zo krijgen zij bijvoorbeeld meer zekerheid op hun werktijden, aangezien bedrijven tijdig de arbeidskrachten moeten oproepen. Wanneer ze dan toch niet nodig zijn, dan volgt er een compensatie. Werknemers mogen de oproep ook weigeren, zonder dat hier sancties aan verbonden zijn.

Deze maatregelen zijn getroffen door het Europees Parlement om uitbuiting van deze flexibele arbeidskrachten tegen te gaan. Marianne Thyssen van sociale zaken wil hierdoor ‘een minimum aan voorspelbaarheid’ bewerkstelligen, zodat werknemers meer zekerheid hebben. Ondanks dat dit erg gunstig lijkt, zijn deze maatregelen alleen genomen voor flexibele arbeiders die tenminste drie uur per week werken en per vier weken gemiddeld twaalf uur werken. Vrouwen en jongeren, die veelal kleinere contracten hebben dan dit, vallen hier hierdoor buiten de boot. Naast een verandering omtrent de uren, krijgen oproepkrachten dadelijk ook meer inzicht in hun rechten en plichten. Hierbij kan gedacht worden aan hun loon en de arbeidsomvang.

Deze veranderingen lijken erg gunstig, maar het kan nog even duren voordat deze wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Iedere lidstaat krijgt namelijk drie jaar de tijd om dit op te nemen binnen hun eigen sociale regelgeving. We zien dan ook graag hoe dit over drie jaar voor deze groep platformwerkers er verder uit ziet.