Terug naar nieuws overzicht.

Een hoger minimumloon of een vaststaande AOW-leeftijd, wat zal het worden?

24 april 2019

Het FD schrijft dat de vakbond FNV pleit voor hogere minimumlonen. In plaats van €9.33, willen zij het loon verhogen naar een minimum van €14 per uur. Met een verhoging van het minimumloon wordt 6% van de werkenden, waaronder voornamelijk jongeren en arbeidsmigranten, geholpen. Je zou denken dat er voor deze groep dan minder banen vrijkomen, maar Amerikaans onderzoek wees uit dat dit niet het geval was. Desalniettemin heeft maar een klein aantal hier profijt van. Daarnaast is er nog een dingetje: het minimumloon is gekoppeld aan zowel de bijstand als de AOW. Indien het minimumloon met een derde wordt verhoogd, dan worden de uitkeringslasten hierdoor met ongeveer €15 miljard verhoogd. Aangezien het FNV naast een hoger minimumloon, ook in actie komt om de AOW-leeftijd op 66 jaar vast te zetten, lijkt dit niet erg realitisch. Hoe ze dit voor zich zien zal dan ook hopelijk snel duidelijk worden.