Terug naar nieuws overzicht.

De nieuwe wet WAB, hET waterbedeffect

3 december 2018

“De nieuwe wet WAB, hET waterbedeffect”

Vandaag wordt de nieuwe arbeidsmarktwet van Minister Koolmees in de tweede kamer onder de loep genomen. De wet WAB zal de kloof tussen vast en flex, weleens kunnen vergroten, aldus onze operationeel directeur Rutger van Lee.

In het nieuwe jaar zullen de flexondernemers zich moeten voorbereiden op de nieuwe wet WAB die hoogstwaarschijnlijk vanaf 2020 in zal gaan.

Door de ene flexvorm strenger te reguleren, vluchten werkgevers naar de andere. Wat kan het gevolg hiervan zijn?

  • Door stijgende zzp concurrentie ontstaat er meer kans om schijnconstructies.
  • Verschuiving van inleen van personeel uit andere landen om werkgeverlasten te verlagen dus geen bijdrage Nederlandse economie.
  • Kans op ontstaan malafide praktijken.

Kortom door de stijgende concurrentie aan de onderkant zal het steeds minder uitmaken wat je afspreekt in een CAO als veel spelers eromheen gaan werken. Derhalve zal de wet WAB aangescherpt moeten worden neergezet om de arbeidsmarkt daadwerkelijk in balans te houden.